Het BBTK team van de branding stelt zich voor...

Tekstvak: We zijn er immers door jou en voor jou !

Wie zijn we ?

Welkom op onze  stek ! Via deze weg willen we je graag beter informeren over het vakbondswerk van het BBTK team in het bedrijf “de Branding” maar ook daarbuiten.

De tijd van de geitewollen-sokken-dragende-over-enthousiaste en vaak vrijwillig werkende hulpverlener is voorbij !

Hulpverleners zijn professionelen die als volwaardige werknemers dienen te worden erkend en gerespecteerd .

 Via deze site willen we je graag verwelkomen in het nieuwe tijdperk en je wegwijs maken in de wereld van rechten en plichten van werknemers en werkgevers binnen de socio- profit.

We zijn er immers door je en voor je !!

Het BBTK team netjes op een rij…. Van links naar rechts ;

- Kindt Hilde ;  werkzaam in de Gentsestraat 11b , verkozen voor de ondernemingsraad (OR) en vakbondsafgevaardigde op het sociaal overleg. Staat tevens  ook in voor de redactie van het krantje “Wist je dat ?” , de blogger en deze website.

- Lagae Ann ; werkzaam in het seniorencentrum , verkozen voor het CPBW

- Mortier Dominique ; werkzaam in de catering van het dagcentrum, plaatsvervanger sociaal overleg

Onze nieuwe gezichten en hun resultaten stellen we met grote fierheid voor :

· Wannes D’hont ; werkzaam in de Gentsestraat 11A ; verkozen voor ondernemingsraad en plaatsvervangend CPBW

· Marijke De Ruddere ; werkzaam in de Vlaanderenstraat ; verkozen voor CPBW en plaatsvervangend ondernemingsraad

· Mia Frère ; werkzaam in de Vlaanderenstraat ; plaatsvervangend ondernemingsraad en plaatsvervangend CPBW

 

In elk bedrijf zijn er dingen die we graag veranderd zouden willen zien, die nog verbeterd kunnen worden en zaken die gewoonweg niét werken. Sommige zaken lopen ook goed, zijn noodzakelijk voor het welzijn van de werknemers en moeten koste wat het kost worden veiliggesteld.

 

 

 

 

 

Bedankt

voor je stem !